Disseny de l’avaluació: Plans, Programes i Projectes d’Acció Comunitària

Avaluació de polítiques i projectes

EL SERVEI

Davant del context social existent, que demana activar actuacions que tinguin la voluntat d’intervenir territorialment i transformar la realitat combatent els factors que generen exclusió, des de la Generalitat s’impulsa un contracte programa amb l’objectiu de cercar solucions des de la proximitat, que actuïn amb vocació integral i mitjançant formules d’intervenció transversals, coordinades i compartides entre els diferents actors que operen en el territori (institucions, entitats, equipaments, serveis, professionals, voluntariat i ciutadania no associada) per tal d’impulsar actuacions preventives que lluitin contra l’exclusió social i que ho facin amb una mirada comunitària, centrant la seva acció en problemàtiques socials que generen exclusió.

LA NECESSITAT

En el marc de l’aterratge de la fitxa 52 del contracte programa, la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària requeria disposar d’un sistema de control, seguiment i d’avaluació correctament definit que permeti poder comprovar si es dóna una adequada implantació i desenvolupament de la política, així com verificar l’acompliment de les fites previstes i esbrinar si aquesta està sent efectiva i òptima per fer front a les necessitats que pretén donar resposta.

LA PROPOSTA

En aquest cas, la proposta la vam fer dins el marc d’intercooperació del Grup ECOS, el que ens va permetre aprofitar les experteses de les cooperatives companyes per donar un millor i més aterrat servei.

El procés per al disseny de l’avaluació va consistir en diverses fases de treball amb les que es buscava entendre la política i identificar els aspectes clau del seu èxit i fracàs, tot comptant amb la participació dels diferents agents implicats.

ELS RESULTATS

Es va dissenyar i pilotar una avaluació que busca compaginar l’avaluació promoguda des de la Generalitat amb el foment i la facilitació de l’avaluació a nivell local, tenint en compte tant el procés a nivell nacional com a el nivell local. El document final incloïa tant l’estudi d’avaluabilitat com, més concretament, les preguntes d’avaluació, els indicadors, les eines de recollida d’informació i els fluxos de treball que han de permetre la recollida d’informació i l’avaluació en el seu conjunt.