Judit

Judit Piera Miralles

Graduada en Sociologia per la Universitat de València, va centrar el seu TFG al voltant de la perspectiva de gènere interseccional als graus de Sociologia i Ciència Política. Després, va estudiar el Postgrau “La Perspectiva de gènere a les polítiques públiques”, que li ha donat la possibilitat d’interessar-se en el disseny i avaluació de polítiques i el tractament de dades. Per a ella la Sociologia és una eina que permet millorar la vida de les persones, i ara amb Ilabso troba l’oportunitat per poder endinsar-se en aquesta professió i seguir aprenent.

Damari

Damari Paredes Garcia

La Damari, a pocs mesos de graduar-se, és estudiant del grau interuniversitari d’Estadística de la Universitat de Barcelona i la Universitat Politècnica de Catalunya. Amb Ilabso s’endinsa per primer cop en la recerca social i el cooperativisme. Li agrada l’anàlisi i la visualització de les dades, aspecte que vol incloure en seu TFG. Opina que la feina d’un estadístic no s’atura als números. Ha d’haver-hi una comunicació efectiva entre analistes i especialistes entendible per a tots.

Joan Manel Sánchez Griñó

En Manel, politòleg, Màster en Tècniques d’Investigació Social Aplicada i Màster en Estadística Aplicada, ja fa més de catorze anys que treballa en l’anàlisi de dades en ciències socials. Li agrada treballar les dades estructurant-les, fusionant-les i analitzant-les per intentar llegir què expliquen. Tot i que ha desenvolupat la major part del temps i dels esforços en l’anàlisi quantitativa, té molt clar que les metodologies gairebé sempre acaben sent mixtes. És defensor, creient i practicant en el programari lliure, les dades obertes i la reproductibilitat de la recerca.

Laura Sans i Artigas

La Laura és sociòloga per la Universitat de Barcelona (UB). Per ella, la sociologia és la finestra des d’on observar les problemàtiques socials i desxifrar les raons que s’hi amaguen al darrere. Li encanta estudiar i analitzar els processos socials que succeïxen a les àrees urbanes, especialment en l’àmbit de l’habitatge. En acabar el grau, va centrar el seu TFG en la mobilitat residencial dels joves de Barcelona i des de la perspectiva del dret a l’habitatge, analitzant els factors que la frenen. Amb aquest bagatge va iniciar-se a ilabso, cooperativa on ha començat a endinsar-se en la professió. Entre mètodes qualitatius i quantitatius, no es decideix per quin és millor, conscient de les múltiples possibilitats que li ofereixen cadascun.

Jezabel Cartoixà Garcia

La Jez és Doctora en Programa Educació i Societat, línia de Treball Social, Serveis Socials i Polítiques Socials. Universitat de Barcelona. També és sociòloga, Màster en Tècniques d’Investigació Social Aplicada per la UAB i UB, Màster en Intervenció i Qualitat de Vida (UNED), Màster en Intervenció Social i Educativa (Universitat de Barcelona). Encamina la seva àrea d’especialització en l’àmbit del sensellarisme i l’estudi sobre el model d’atenció a les persones sense llar anomenat Housing First. Actualment combina la seva dedicació amb la investigació i la docència a la Universitat de Barcelona.