AVALUACIÓ DE POLÍTIQUES

Entenem l’avaluació de polítiques com una eina de transformació social: avaluar polítiques serveix per millorar-ne el funcionament i els resultats.

Concebem el procés avaluador com un camí d’aprenentatge col·lectiu entre administracions i agents socials, una transferència de coneixement amb l’objectiu d’informar la presa de decisions.

VIDEOS AVALUACIÓ


PROJECTES

Confecció, tractament i anàlisi de dades

Avaluació del Servei d’Orientació i Acompanyament a les Famílies (SOAF)

Avaluació de polítiques i projectes

Disseny de l’avaluació: Plans, Programes i Projectes d’Acció Comunitària

Avaluació de polítiques i projectes

Avaluació del Programa de Rehabilitació de finques d’alta complexitat de Barcelona

Veure meś projectes d avaluació

Guia per mesurar l’economia social i solidària des dels ens locals

La Guia per mesurar l’economia social i solidària des dels ens locals es va realitzar en el […]

ECOS de transformació: Avaluació de projectes a l’economia social i solidària

Aquesta publicació és una eina per a l’economia social pensada per ajudar en les primeres passes a […]