• Tots
Elaboració de diagnosis

Habitatge a Palamós: Desocupació, ocupació irregular i mesures per fer-hi front
Elaboració de diagnosis

Informe sobre la Programació Cultural 2016-2017 de l’Ajuntament de Barcelona des d’una perspectiva de gènere
Disseny de polítiques i projectes

Estudi Habitatge i Joventut a Calonge
Avaluació de polítiques i projectes

Avaluació del Programa de Rehabilitació de finques d’alta complexitat de Barcelona
Avaluació de polítiques i projectes

Memòria anual d’avaluació del pla estratègic d’acció social de Sabadell (PEAS) 2017
Elaboració de diagnosis

El Tercer Sector en la construcció del mercat social
Divulgació i transferència de coneixements

Anàlisi del perfil de les persones consumidores i usuàries de Cooperatives de Catalunya
Disseny de polítiques i projectes, Divulgació i transferència de coneixements, Planificació estratègica

Guia per mesurar l’economia social i solidària des dels ens locals
Elaboració de diagnosis

Tenim incorporats els principis i valors cooperatius al dia a dia de les nostres cooperatives?
Confecció, tractament i anàlisi de dades

Avaluació del Servei d’Orientació i Acompanyament a les Famílies (SOAF)
Avaluació de polítiques i projectes

Avaluació del programa Juguem Junts – Espai de Criança (Pla de Barris de Barcelona)
Avaluació de polítiques i projectes

Disseny de l’avaluació: Plans, Programes i Projectes d’Acció Comunitària