TRANSFORMAR LA SOCIETAT
ENTENENT I EXPLICANT
LES REALITATS QUE LA FORMEN.

ANALITZEM

Confecció,
tractament i anàlisi
de dades

TRANSFORMEM

Disseny i avaluació,
de projectes socials i
polítiques públiques

COMPARTIM

Divulgació i,
transferència de
coneixements

Vols veure els nostres projectes?


Avaluació de polítiques i projectes

Avaluació del programa Juguem Junts – Espai de Criança (Pla de Barris de Barcelona)

Avaluació de polítiques i projectes

Disseny de l’avaluació: Plans, Programes i Projectes d’Acció Comunitària

Confecció, tractament i anàlisi de dades

Avaluació del Servei d’Orientació i Acompanyament a les Famílies (SOAF)