Informe sobre la Programació Cultural 2016-2017 de l’Ajuntament de Barcelona des d’una perspectiva de gènere

Elaboració de diagnosis

Projecte

Aquest és un informe que analitza més de 19.000 activitats culturals programades durant els anys 2016 i part del 2017 a la ciutat de Barcelona en alguns dels espais de programació cultural en què l’Ajuntament, de forma directa o indirecta, ha tingut una participació o incidència directa (biblioteques, centres cívics, fàbriques de creació, museus, centres d’exposició, auditoris i centres d’arts escèniques).

Per la realització de l’estudi, es va realitzar una recopilació de la programació cultural, tant en format electrònic com en fulletons i memòries disponibles. La informació recollida va ser codificada i analitzada, tant de forma agregada com per àmbits de programació i territorials. Els resultats obtinguts es van sistematitzar i presentar, tant en format extens com en un informe executiu.

L’estudi va ser possible gràcies a la cooperació de ilabso amb La Groc i un grup de 6 persones professionals de la perspectiva de gènere.

L’estudi pot consultar-se aquí: https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/109249/1/MAQInformeCulturaMaquetat.pdf

Més informació sobre la publicació: http://hdl.handle.net/11703/109249