Guia per mesurar l’economia social i solidària des dels ens locals

Disseny de polítiques i projectes, Divulgació i transferència de coneixements, Planificació estratègica

Projecte

La Guia per mesurar l’economia social i solidària des dels ens locals es va realitzar en el marc de la Diputació de Barcelona, amb la participació de municipis i mitjançant una dinàmica de diversos dies en què van participar treballadores i treballadors dels ajuntaments de la província de Barcelona i persones que treballem l’estudi i l’anàlisi de l’Economia Social des d’un punt de vista professional i també vivencial, amb l’objectiu de compartir experiències i acordar metodologies per homogeneïtzar i facilitar als Ajuntaments la mesura i l’estudi de l’ESS als municipis.

Podeu descarregar la guia aquí: https://www1.diba.cat/uliep/pdf/58899.pdf