Estudi Habitatge i Joventut a Calonge

Disseny de polítiques i projectes

Projecte

Aquest projecte s’inicia l’any 2016 amb un estudi sobre Habitatge i Joventut al municipi de Calonge. La recerca posa de manifest la necessitat social d’habitatge que pateix el municipi, així com la ineficàcia de les mesures lligades a la promoció d’habitatge de protecció oficial (HPO) a través de la construcció de nous sectors urbanístics. En aquest sentit, l’estudi apunta a la necessitat d’explorar formules alternatives d’accés a l’habitatge, com l’habitatge cooperatiu en la modalitat de cessió d’ús (MCU).

L’any 2017 el Consistori decideix fer un pas més en aquesta direcció i encarrega l’elaboració d’un estudi d’implantació d’una cooperativa d’habitatge a Calonge. En col·laboració amb les entitats Sostre Cívic i Celobert, el nou treball conté una proposta arquitectònica concreta, una valoració econòmica  i un model d’encaix jurídic. Seguint aquesta proposta, la primavera de 2018 l’Ajuntament i Sostre Cívic arriben a un acord per a la materialització del projecte, que després de rehabilitar un cèntric edifici de la localitat allotjarà 14 joves cooperativistes. Es converteix, així, en la primera iniciativa d’aquest tipus a les comarques gironines.

Podeu veure un recull de premsa aquí: