El Tercer Sector en la construcció del mercat social

Elaboració de diagnosis

Projecte

Una de les línies de treball de la Confederació del Tercer Sector Social de Catalunya és el foment del mercat social, i del coneixement sobre l’economia social, en el Tercer Sector Social. Per aquest motiu, el 2017 ens va encarregar un informe sobre la situació i les mesures possibles per fomentar el mercat social.

Fruit d’aquest informe, s’han engegat algunes línies d’actuació. La primera d’elles consistia en l’organització d’una sessió sobre el mercat social en el Tercer Sector Social, en la qual vam participar explicant els resultats de l’informe.

També ens van encarregar la conceptualització d’un material, que havia de ser senzill i evocador, per a posar de relleu el mercat social entre el Tercer Sector. Aquest es va concretar en una tarja de petit format amb quatre idees bàsiques sobre l’economia social i el mercat social i una crida a sentir-s’hi part, que anava acompanyada d’un espai al lloc web de la confederació en què es parlés de l’economia social.

L’espai web es pot visitar a: http://www.laconfederacio.org/mercat-social/

La tarja es pot consultar a: https://ilabso.net/repositori/COMPARTIM%202018%20El%20tercer%20sector%20en%20la%20construcci%c3%b3%20del%20mercat%20social.pdf

Informe “Foment de l’ús del mercat social al Tercer Sector Social de Catalunya” (2017): http://www.laconfederacio.org/wp-content/uploads/2018/05/Informe_WEB.pdf