X

Estudi sobre l’impacte de l’ECSS en les persones i en la qualitat laboral

Projecte

Aquest és un projecte propi que, per poder-lo dur endavant, vam presentar a les subvencions d’Economia Social i Solidària de l’Ajuntament de Barcelona per a l’any 2017. El projecte encara el tenim actiu, i preveiem que finalitzi el desembre de 2018.

E projecte se centra en estudiar com influeix en les persones el fet de treballar en cooperatives i de quina forma es produeix la socialització en aquest àmbit. Per fer-ho, s’han utilitzat diferents formes de recopilar informació:

D’una banda, s’estan realitzant entrevistes cara a cara, d’aproximadament una hora de durada, amb diferents perfils de persones que treballen o han treballat a cooperatives de treball (tant sòcies com assalariades).

També s’ha iniciat una enquesta sota el lema "La teva veu escriu el cooperativisme", a la que es pregunta a persones de les cooperatives de treball com viuen el seu dia a dia i com valoren diferents aspectes, tant de la cooperativa com de la seva feina.

Com a resultat de l’estudi, es vol publicar un estudi amb els resultats de la investigació i es penjarà a internet la matriu de l’enquesta, anònima, perquè qualsevol persona que ho vulgui i ho trobi interessant pugui fer les seves explotacions.

Més informació sobre l’enquesta: https://ilabso.net/veuscooperatives/