Avís: l'execució de JavaScript està desactivada en el navegador. És possible que no puguis respondre totes les preguntes de l'enquesta. Verifica els paràmetres del vostre navegador.

Enquesta a les organitzacions prestadores de serveis SAD de les comarques gironines

Aquesta enquesta té l’objectiu d’identificar les organitzacions prestadores de serveis d'assistència a domicili (SAD) de la demarcació de Girona, així com detectar bones pràctiques en aquests serveis. L’enquesta s’emmarca dins un treball de diagnosi més ampli, impulsat per l’Ateneu Cooperatiu de les Terres Gironines, amb l’objectiu últim de contribuir a la dignificació i desenvolupament del sector de les cures des del paradigma de l'economia social i solidària.

 

Ateneu Cooperatiu Terres Gironines | Economia Social i Solidària