• Tots
Avaluació de polítiques i projectes

Avaluació del programa Juguem Junts – Espai de Criança (Pla de Barris de Barcelona)
Avaluació de polítiques i projectes

Disseny de l’avaluació: Plans, Programes i Projectes d’Acció Comunitària
Avaluació de polítiques i projectes

Avaluació del Programa de Rehabilitació de finques d’alta complexitat de Barcelona
Avaluació de polítiques i projectes

Memòria anual d’avaluació del pla estratègic d’acció social de Sabadell (PEAS) 2017