Damari

Damari Paredes Garcia

La Damari, a pocs mesos de graduar-se, és estudiant del grau interuniversitari d’Estadística de la Universitat de Barcelona i la Universitat Politècnica de Catalunya. Amb Ilabso s’endinsa per primer cop en la recerca social i el cooperativisme. Li agrada l’anàlisi i la visualització de les dades, aspecte que vol incloure en seu TFG. Opina que la feina d’un estadístic no s’atura als números. Ha d’haver-hi una comunicació efectiva entre analistes i especialistes entendible per a tots.

Joan Manel Sánchez Griñó

En Manel, politòleg, Màster en Tècniques d’Investigació Social Aplicada i Màster en Estadística Aplicada, ja fa més de catorze anys que treballa en l’anàlisi de dades en ciències socials. Li agrada treballar les dades estructurant-les, fusionant-les i analitzant-les per intentar llegir què expliquen. Tot i que ha desenvolupat la major part del temps i dels esforços en l’anàlisi quantitativa, té molt clar que les metodologies gairebé sempre acaben sent mixtes. És defensor, creient i practicant en el programari lliure, les dades obertes i la reproductibilitat de la recerca.

Judit

Judit Piera Miralles

Graduada en Sociologia per la Universitat de València, va centrar el seu TFG al voltant de la perspectiva de gènere interseccional als graus de Sociologia i Ciència Política. Després, va estudiar el Postgrau “La Perspectiva de gènere a les polítiques públiques”, que li ha donat la possibilitat d’interessar-se en el disseny i avaluació de polítiques i el tractament de dades. Per a ella la Sociologia és una eina que permet millorar la vida de les persones, i ara amb Ilabso troba l’oportunitat per poder endinsar-se en aquesta professió i seguir aprenent.

Laura Sans i Artigas

La Laura és sociòloga per la Universitat de Barcelona (UB). Per ella, la sociologia és la finestra des d’on observar les problemàtiques socials i desxifrar les raons que s’hi amaguen al darrere. Li encanta estudiar i analitzar els processos socials que succeïxen a les àrees urbanes, especialment en l’àmbit de l’habitatge. En acabar el grau, va centrar el seu TFG en la mobilitat residencial dels joves de Barcelona i des de la perspectiva del dret a l’habitatge, analitzant els factors que la frenen. Amb aquest bagatge va iniciar-se a ilabso, cooperativa on ha començat a endinsar-se en la professió. Entre mètodes qualitatius i quantitatius, no es decideix per quin és millor, conscient de les múltiples possibilitats que li ofereixen cadascun.

Jezabel Cartoixà Garcia

La Jez és Doctora en Programa Educació i Societat, línia de Treball Social, Serveis Socials i Polítiques Socials. Universitat de Barcelona. També és sociòloga, Màster en Tècniques d’Investigació Social Aplicada per la UAB i UB, Màster en Intervenció i Qualitat de Vida (UNED), Màster en Intervenció Social i Educativa (Universitat de Barcelona). Encamina la seva àrea d’especialització en l’àmbit del sensellarisme i l’estudi sobre el model d’atenció a les persones sense llar anomenat Housing First. Actualment combina la seva dedicació amb la investigació i la docència a la Universitat de Barcelona.