Avaluació del programa Juguem Junts – Espai de Criança (Pla de Barris de Barcelona)

Avaluació de polítiques i projectes

El programa Juguem Junts – Espai de Criança busca promocionar espais de trobada i intercanvi entre criatures, famílies i escoles del barri de Trinitat Vella, amb l’objectiu de compartir temes relacionats amb la criança, millorar les habilitats parentals i crear vincle comunitari entre famílies de procedències molt diverses.

Essent un programa innovador dins el marc del Pla de Barris, era molt important analitzar la participació de les famílies, així com determinar l’impacte del programa en les seves habilitats parentals i les seves relacions socials. En aquest sentit, l’avaluació va combinar diversos elements quantitatius i qualitatius. D’una banda, es va elaborar el perfil sociodemogràfic de les famílies per registrar la participació de manera anonimitzada, i es va dissenyar una enquesta d’impacte per realitzar a l’inici i al final del programa. D’altra banda, es van dur a terme diverses sessions d’observació als centres, així com entrevistes i grups de discussió amb les famílies per recollir les seves opinions i percepcions.

L’avaluació va deixar testimoni dels canvis positius que van experimentar les famílies en la seva relació amb els infants i amb l’entorn, especialment amb les escoles. Així mateix, es van detectar àmbits de millora que es van començar a implementar en la següent edició, com per exemple mesures per fomentar una major implicació dels homes en la criança.